Ne felejtsd el! Hamarosan anyák napja! ♥️ Gondolkodj előre, nehogy kifuss az időből, és adj át egy igazán emlékezetes pillanatot a Babkával. ♥️ (Most még időben vagy.)

Túl sok termék? Túl sok lehetőség? 😊 Elvesztél kicsit? Írj nekünk nyugodtan! Számítunk rád! Segítünk választani, eligazodni, kitalálni. Írj közvetlenül messengeren, vagy a hello@babkamanufaktura.hu email címen. 

 

Túl sok termék? Túl sok lehetőség? 😊 Elvesztél kicsit? Írj nekünk nyugodtan! Számítunk rád! Segítünk választani, eligazodni, kitalálni. Írj közvetlenül messengeren, vagy a hello@babkamanufaktura.hu email címen. 

ÁSZF

Hatályos: 2023. jan. 01. napjától

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák az Éry Csilla ev. (Babka Manufaktúra webshop); székhely: 7742 Bogád, Rákóczi utca 34.; adószám: 55649090-1-22, mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar.

 1. A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Éry Csilla ev.

A szolgáltató székhelye: 7742 Bogád, Rákóczi utca 34.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: babkamanufaktura@gmail.com

Adószáma: 55649090-1-22

Telefonszám/SMS szám: +36 30 622 9145

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Jelen ÁSZF a weboldalon történő kihirdetéssel lép hatályba. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden, az ÁSZF hatályba lépése napján és azt követően megrendelt termékre.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy a Babka Manufaktúra weboldala, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített védjegyek, logó, karakterek, szövegek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll az Európai Unió valamennyi országában. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek jogosulatlan felhasználása (bitorlása).

Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályok által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesítjük a szellemi alkotásokhoz fűződő jogainkat!

2.4 Felhívjuk továbbá a vásárló figyelmét, hogy, a vásárló által jogi oltalom alá nem eső egyedi kérése alapján készítetett termék, vagy, amennyiben a vásárló a webshopban felkínált terméket jogi oltalom alá nem eső egyedi kérése szerint módosítatta, úgy az elkészült minta, szöveg stb. nem képezi a vásárló szellemi tulajdonát, azt a Babka Manufaktúra a továbbiakban a vásárló külön engedélye nélkül megjelenítheti sajátjaként a weboldalán, illetve egyéb módon felhasználhatja. Ettől a Felek a vásárlást (szerződés megkötését) megelőzően eltérően megegyezhetnek.

2.5 A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

2.6 Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

3.1. A webshopban található termékek teljes köre csak online érhető el. A termékekből válogatás megvásárolható átmeneti vásári kitelepüléseken (workshop), viszonteladó boltokban, illetve egyéb művészeti oktatási forma tárgyát képezhetik a babka manufaktúra termékek viszont ezek eseti jellegűek, és minden esetben Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyéhez kötöttek. A termékek feltüntetett ára megegyezik a fogyasztói árral, egyéb költségeket nem tartalmaznak. A termékek házhozszállításának költsége külön kerül elszámolásra, amelyet a megrendelés véglegesítése előtt a vásárló elfogad. A házhozszállítási díj a partner futárcégek pénzügyi igényének a vásárlóra történő áthárítását jelentik, azokon a Babka Manufaktúrának nyeresége nincs. A nem megfelelően kitöltött szállítási adatokból, illetve a csomagátvételek elmaradásából keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget, ugyanakkor ügyfélszolgálaton keresztül törekszik az ügyfél számára segítséget nyújtani.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

 1. Rendelés menete

4.1. A rendelés a kosárba helyezett termékek után a szállítási és fizetési módok kiválasztásával, valamint a szükséges személyes és szállítási adatok megadásával folytatódik. A vásárló a rendelése véglegesítésével és jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. A vásárlásról, annak véglegesítését követően azonnal, de legkésőbb a véglegesítést követő 48 órán belül visszaigazolás kerül megküldésre a Felhasználó részére e-mail útján. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. A vásárló a megrendelés leadását követően legkésőbb 10 munkanapon belül veheti át a terméket. Nagy forgalommal járó időszakonként (pl.: Karácsony) eseti jelleggel a szállítási idő megnőhet, erről a Szolgáltató megfelelően tájékoztatja a Felhasználókat a www.babkamanufaktura.hu weboldalon feltüntetett szalaghirdetés formájában.

4.2. Adatbeviteli hiba esetén a vásárló köteles haladéktalanul e-mailben értesíteni a Babka Manufaktúra szolgáltatót. A rendelés leadását követő 24 órában van lehetőség a korrigálásra garantáltan költségmentesen. Az ennél később leadott módosítási kérelmek esetén a Szolgáltató törekszik támogatást nyújtani a vásárlónak és anyagi teher keletkezése nélkül módosítani teljesítését, azonban anyagi felelősséget nem vállal a hibákból adódó károk tekintetében. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

4.3. A vásárló utánvét, banki átutalás és bankkártyás fizetés – fizetési módok közül választhat. Az utánvét költsége a vásárlót terheli, ami a rendelési lapon kerül feltüntetésre, és a vásárló azt a rendelés véglegesítésével elfogadja. A banki átutalás és bankkártyás fizetés díjmentes a vásárló részére. A vásárló a fizetéséről szóló számlát email üzenet formájában kerül kiküldésre számára.

4.4. A szállítási módok tekintetében a vásárló választhat csomagautomata, házhozszállítás és csomagponti átvétel között. A szállítási költségek minden esetben a megrendelt termékek összsúlyától és a csomag méretétől, illetve a választott szállítási módtól függnek. A szállítás költsége a vásárló számára a Felhasználólapon egyértelműen látható, és azt a vásárlás véglegesítésével elfogadja.

4.5. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 1. Elállás joga

5.1 A Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 naptári nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

5.2. A fogyasztó elállási jogát a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül a Szolgáltató részére erre irányuló egyértelmű szándékot kifejező nyilatkozat alapján gyakorolhatja. A nyilatkozatot a fogyasztó e-mailben, vagy postai úton köteles megküldeni Szolgáltató részére. Kérjük, hogy a nyilatkozatban tüntesse fel a rendelés számát és idejét. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

5.3. Az elállási jog gyakorlására kizárólag a standard, a jelen webshopban felkínált termékek megrendelése estén illeti meg a vásárlót. Amennyiben a vásárló egyedi kérése alapján készítetett terméket, vagy a webshopban felkínált terméket egyedi kérése szerint módosítatta, akkor a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti elállási jog nem illeti meg, mivel a termék más számára nem értékesíthető, egyedileg neki készült, csak a számára bír pénzben kifejezhető értékkel.

5.4. A termékek nem rendeltetésszerű használat bekövetkezett miatti sérülése kizárja a vásárló részéről az elállás lehetőségét. A Babka Manufaktúra azonban a jóhiszemű vásárlót minden esetben törekszik támogatni, és kár esetén kártalanítani.

5.5. Amennyiben a termék sérült állapotban kerül kiszállításra, a vásárló köteles a birtokbavételt követő egy munkanapon belül a Babka Manufaktúra részére e-mailben jelezni.

 1. Rendeltetésszerű használat, kezelési útmutató:

A kézzel festett kerámia és porcelán termékekhez használt porcelánfestékek a gyártójuk leírása szerint alkalmasak gépi és kézi mosogatásra. A Babka Manufaktúra ennél kímélőbb kezelést kér a termékek élettartamának megóvása érdekében: Kézi mosogatás, maximum 40 fokon folyó vízben az áztatás és az erős mechanikai behatások elkerülésével. A termékeket így különösen tilos dörzsölni, áztatni, mert az a minták sérülését, kopását eredményezheti és ilyen esetekben garancia, csere, javítás nem érvényesíthető. A Babka Manufaktúra azonban a jóhiszemű vásárlót minden esetben törekszik kártalanítani. A termékek szerkezetében bekövetkező sérülések (repedések, törések) kizárják a garancia és a csere lehetőségét. Az egyedi textil termékek esetén kímélő mosás maximum 40 fokon az előírás, és tilos a dörzsölés, illetve maró vegyszerek használata valamint a nem gőzölős, hagyományos vasaló használata. Ezek be nem tartása kizárja a csere, garancia érvényesítésének lehetőségét. A kézzel előre rajzolt, de digitálisan rögzített porcelánra, kerámiára kerülő mintákat tartalmazó termékek esetében a kézi és gépi mosogatás egyaránt elfogadott, azonban az éles, kemény, valamint dörzs-felületű tárgyakkal történő súrolásuk, 10 percnél hosszabb idejű ásztatásuk, 99 foknál magasabb hőmérsékletnek való kitételük tilos. 

 1. Panaszkezelés

7.1. Panasz esetén kérjük, hogy foglalja össze észrevételeit, és a rendelési adatainak megadása-, a probléma részletes leírása-, továbbá annak képi dokumentálása (amennyiben releváns)-, valamint a bizonyításhoz szükséges dokumentáció csatolásával küldje el számunkra a hello@babkamanufaktura.hu  email címre.

 1. Vegyes rendelkezések

8.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pécsi Járásbíróság/Törvényszék illetékességét.

 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://babkamanufaktura.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

0
0
A KOSARAD TARTALMA
Szállítás
Váltsd be a kuponod!
Kuponok, amire jogosult vagy:
babka10 Szerezz 10% kedvezményt! A vásárlásod végösszegéből 10% kedvezményt kapsz!
További kuponok, amik rád várnak:
40felett5 Szerezz 5% kedvezményt! Ha 40.000Ft felett vásárolsz, akkor további 5% kedvezményt kaphatsz!